Telefon 0222 221 45 20 0553 141 64 11

Makaleler

Çocukta Dikkat Çekme Mekanizması

cocukta-dikkat-cekme-mekanizmasi.jpg

Çoğu çocuğun ustalıkla kullandığı bir yöntemdir. Bir grubun parçası olamadığına inanan çocuk ilgi ve dikkat çekme amacıyla bu mekanizmayı kullanır. Olumsuz olan ve dikkat çeken bir çok davranış bulunmaktadır.

Mesela, grup içinde bağırarak konuşma, arkadaşlarına sözel ve fiziksel tehditte bulunma, istediği olmayınca bağırarak ağlama, ebeveynin veya yuva eğiticilerinin sinirlenmesini sağlayacak şekilde davranma gibi. Burada önemli olan yetişkinin de sistem içine çekilmesidir. çocuğun hedefi budur. yetişkini de oyunu içine çekerek dikkat çekmek ve yetişkinin kendisine hizmet etmesini sağlamak.

Unutulmamalıdır ki çocuk görmemezlikten gelinmek yerine cezalandırılmayı tercih edecektir. Ancak bazen çocuklar olumsuz davranmak yerine yetişkinlerle işbirliğine giderek kendilerinden istenildiği gibi davranırlar. Bu durumda, çocuğun yârdim etmek ve katkıda bulunmak için mi yoksa ilgi ihtiyacını karşılamak için mi işbirliği yaptığını kestirmek güçtür.

Dikkat çekme yoluyla ilgiyi üzerinde toplamak öğrenilmiş bir davranış ta olabilir. Ebeveyn tutumları sonucu çocuk olumsuz davranarak ilgiyi üzerine çekebileceğini çabuk kavrar ve sürekli olumsuz davranarak ( mesela, isteklerini bağırarak veya ağlayarak belirtir, grup içinde saldırganca davranır, bağırarak konuşur, bireyler çalar veya kırar vb.) Yetişkinin ilgisini çeker. Bu gibi durumlarda yetişkin uyanık olmalı,

Çocuğun kendisini sinirlendirmek istediğini açıkça ona ifade etmeli ( beni sinirlendirerek sana ilgi göstermemi istediğini düşünüyorum tarzı)

Empati yaparak çocuğun içende bulunduğu duygu durumunu ( öfke, nefret kırgınlık gibi) anlamaya çalışmalı

Kendisinden örnekler vererek çocukla iletişime geçmeli…( Bende senin yaşındayken annemi böyle kızdırıyordum ancak sonra istediğimi elde edince de hep suçluluk hissetim. Tarzı. Bu yaklaşım çocuğun kendisiyle ilgili konuşmasına olanak verir.