Telefon 0222 221 45 20 0553 141 64 11

Makaleler

DURUMSAL FARKINDALIK

durumsal-farkindalik.jpg

Durumsal farkındalık, durumsal bilinçlilik hali, kendinin farkında oluş, şu an ben olarak burada bulunuş , şeklinde açılımı yapılabilecek bir kavram.

 

Doktorlar eskiden (20-30 yıl öncesine kadar ) hastanın, hastalığını bilmesine tedavi süreci konusunda bilgi sahibi olmasına gerek olmadığını, uygun ilaçlar verilerek, hastalığın tedavisinin yapıla bileceğini düşünüyorlardı. Son yüzyıllık süreç içerisinde bu inanış değişmeye başladı.

Yeni yaklaşım, hasta eğer hastalığını bilir ve tedavi sürecine olumlu katkı sağlar ise beklenen olumlu gelişmeler daha kısa zamanda sağlanır düşüncesi idi. Bu yaklaşım eğitimde de ilgi gördü ve başarısız öğrencinin başarısızlık sebepleri öğrenci ile birlikte arandı ve sorunlar ortadan kaldırılarak başarı elde edilmeye çalışıldı.

Doğal olarak bu yaklaşım özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde de kullanılmaya başlandı. Tıp alanından farklı olarak aile burada daha fazla işin içine girmek zorunda kaldı. Bazı benzer uygulamalar çok daha önceden de yapılıyor olsalar bile, durumsal farkındalık yaklaşımı ile aileler çocuklarının rahatsızlıkları ve eğitim-tedavi süreci hakkında ayrıntılı bilgilendirilmeye ve eğitim-tedavi sürecinde aktif rol almaya başladılar.

Durumsal farkındalık özel eğitim ve rehabilitasyon alanında bireysel çalışma esnasında da uygulanmaya başlandı öğrencinin şu anda ve burada olduğu bilinci kazandırılması özel eğitim ve rehabilitasyon calışmalarında ana temalardan birisi konumuna geldi. Öğrencilere de genel gelişimleri hakkında bilgi verilmeye , bireysel seansta yapılacak çalışmalar anlatılarak, izin istenerek çalışmaya başlanılması bir çok çalışmacı tarafından uygulanır oldu.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite çalışmalarında da durumsal farkındalık yoğun kullanılır durumda. Öğrencinin şimdi ve burada kavramlarını algılaması dikkat yoğunlaştırma ve dikkat süresini artırma çalışmalarında önemli bir boyut olarak algılanmakta.

Otistik çocuklarla yapılan çalışmalarda, yapılacak çalışma hakkında çocuğa bilgi vermek, sürprizlere karşı oldukça tepkisel olabilen bu grup öğrencinin çalışmalarda daha rahat olmalarını ve çalışmaların verimliliğini artırmakta . Yine otistiklerle yapılan ilişki kurma çalışmalarında durumsal farkındalık yani şimdi ve burada bilinci ilişkinin başlatılabilmesi için vazgeçilmez arasında yerini almış durumda.

Gerekçeler değişse de durumsal farkındalık özel eğitimin tüm alanlarında (Zeka geriliği ,Fizyoterapi gerektiren durumlar, Down sendromu, Özgül Öğrenme güçlüğü ..... ) kullanılmakta.

“Durumsal Farkındalık”:Kimi çalışmacı tarafından, bir yöntem, kimi çalışmacı tarafından ise bir yaklaşım kabul edilip, çalışmalarını “Durumsal Farkındalık” ekseninde organize ederek, verilen hizmetin kalitesini artırma amacıyla, kullanılmaktadır.